چک لیست بازاریابی محتوایی

یکی از دلایلی که به محتوا، نسبت به سایر مواردی مانند تبلیغ‌نویسی که در دیجیتال مارکتینگ باعث فروش می‌شوند، چندان اهمیت داده نمی‌شود این است که در بیشتر مواقع، تمام اثری که محتوا می‌گذارد، روی قسمت بالایی قیف فروش است؛ یعنی وقتی شما محتوایی تولید می‌کنید، به‌جای اینکه افرادی را تبدیل به مشتری کنید، در…